مدرسه یورک اشتاینر برای Comic Relief and the Shelter Box بودجه جمع آوری می کندروث کرابتری نام واقعی خود را برای یک روز رها کرد و لباس شرور ثروتمند را در کتاب دودی اسمیت، صد و یک دالماسیایی به تن کرد.

او حتی یک داالمسیایی را هم همراه خود داشت، اگرچه هیچ‌وقت خطری وجود نداشت که میلدرد به عنوان یک کت خز درآید.

روث تنها یکی از پرسنل و کودکان مدرسه در فولفورد کراس بود که برای روز قرمز بینی برای جمع آوری کمک های مالی برای خیریه Comic Relief و Shelter Box لباس می پوشیدند.

مدرسه موضوعی را برای روز جهانی کتاب تعیین کرد و دانش‌آموزان لباس شخصیت‌های داستان را به تن کردند.

روث گفت: “این بهترین راه برای کودکان بود تا برخی از نویسندگان مورد علاقه خود را کشف کنند، سرمایه های مورد نیاز خود را جمع آوری کنند و لذت زیادی ببرند.”
دیدگاهتان را بنویسید