گالری دهکده آخرین نمایشگاه هنری را پیش از بسته شدن برپا می کندگالری دهکده در کولیرگیت ماه آینده پس از پنج سال در خیابان بسته خواهد شد.

آخرین نمایشگاه آن، «پرده فرود می‌آید»، مجموعه‌ای از آثار هنرمندان محلی را به نمایش می‌گذارد که قبلاً در آنجا به نمایش گذاشته‌اند.

علائم نشان می دهد که گالری به دلیل بازنشستگی، جابجایی و پایان اجاره تعطیل می شود.

این گالری که متعلق به سایمون مین است، 40 نمایشگاه با بیش از 100 هنرمند یورکشایر در طول سال ها به نمایش گذاشته است.
دیدگاهتان را بنویسید