با ادامه مشکلات مالی، پست کانادا در نظر دارد تحویل پست روزانه را پایان دهد


CTV News داستان دارد.
پست کانادا در نظر دارد به تحویل پست های روزانه پایان دهد زیرا با مشکلات مالی مواجه است. کیتی گریفین از CTV گزارش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید