رهبر فرقه “ملکه کانادا” در یک جامعه کوچک ساسکاچوان کمپ ایجاد می کند


اخبار CTV در یوتیوب داستان دارد.

رهبر یک فرقه افراطی و پیروانش در یک جامعه کوچک در ساسکاچوان کمپ ایجاد کرده اند. میرلا فرناندز گزارش می دهد.

روستای Richmound در روستای ساسکاچوان پس از اشغال یک ساختمان خصوصی و تهدید برخی از ساکنان و مقامات به مردم، برای کمک به استان و پلیس سواره سلطنتی کانادا (RCMP) مراجعه می کند. اجرا.

به گفته RCMP ساسکاچوان، ساکنان ریچموند نسبت به اعضای یک فرقه مذهبی که در مدرسه سابق روستا زندگی می کنند، عصبی و نگران هستند.

اما پلیس می گوید که علیرغم صدور تهدید به اعدام در ملاء عام، این گروه “تهدید قریب الوقوع” ندارد.

رهبر این گروه رومانا دیدولو است که با تئوری توطئه راست افراطی QAnon شناخته می شود اما خود را “ملکه کانادا” نامیده است، از جمله رهبران بومی ملی.

دیدگاهتان را بنویسید