مظنون قتل النجار ظرف چند روز ویزای دانشجویی دریافت کرد


گلوبال نشنال داستان دارد: 8 مه 2024 – مظنون به قتل النجار در «روزها» ویزای دانشجویی می‌گیرد.

دو نفر از مردانی که متهم به قتل هاردیپ سینگ نیگار، یک فعال سیک ساکن بریتیش کلمبیا بودند، با مجوز تحصیل از هند به کانادا آمدند – و تنها “روزها” طول کشید تا یکی از آنها به دست آید. همانطور که جف سمپل گزارش می دهد، این افشاگری ها منجر به بررسی شدید سیستم ویزای دانشجویی کانادا شده است.

دیدگاهتان را بنویسید