کانادا: ساسکاچوان: کشف زباله های عجیب در مزرعه کشاورز – احتمالاً SpaceX


کشف زباله های عجیب در مزرعه یک کشاورز در ساسکاچوان کانادا.
CTV News داستان دارد.
خانواده ای از کشاورزان نسل پنجم از ایتونا، ساسک. آنها پس از کشف بسیاری از اشیاء عجیب و غریب که در زمینشان خوابیده اند، سعی در یافتن پاسخ دارند.

دیدگاهتان را بنویسید