کانادا شهرک نشینان تندرو اسرائیلی را تحریم کرد


CBC News داستان دارد.
کانادا بسته تحریمی را اعلام کرد که شامل شهرک نشینان افراطی اسرائیل می شود. کارینا رومن از CBC اهمیت آن و آنچه که تحریم ها به دنبال دارد را توضیح می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید