ارزیابی – کانادا از رکود اقتصادی اجتناب کرده است و باید مخارج دولت را تحت کنترل نگه دارد


بی ان ان بلومبرگ درباره این ماجرا با کوشی ماتای، رئیس هیئت کانادا در صندوق بین المللی پول صحبت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید