به نظر می رسد اقتصاد کانادا از پایین در حال ظهور است: استراتژیک


BNN Bloomberg داستان را دارد.
کارل شاموتا، استراتژیست ارشد بازار در Corpay، به BNN Bloomberg می‌پیوندد تا نگاهی دقیق‌تر به اقتصاد کانادا داشته باشد و دیدگاه خود را در مورد بازارها ارائه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید