شرکت Red Lobster به دنبال حمایت از ورشکستگی در دادگاه انتاریو است


CBC News داستان را دارد.

چند روز پس از اینکه Red Lobster برای ورشکستگی فصل 11 در ایالات متحده اعلام کرد و اعلام کرد که ده ها رستوران غذاهای دریایی خود را می بندد، همتای کانادایی این زنجیره در مقابل دادگاه انتاریو امروز به دنبال حمایت مشابه در کانادا است.

دیدگاهتان را بنویسید