مدیرعامل خروجی فلیر می گوید قوانین خطوط هوایی کانادا باید تغییر کند


CBC News داستان را دارد.
استفن جونز، مدیر عامل شرکت فلیر خروجی، به ایان هانومانسینگ از The National می گوید که چرا صنعت هوانوردی اقتصادی روزهای سختی را در کانادا سپری می کند و برای ایجاد رقابت بیشتر در آسمان چه چیزی باید تغییر کند.

دیدگاهتان را بنویسید