وزیر سابق می گوید G7 کانادا را به عنوان یک “استثمارگر” در سیاست خارجی خود می بیند


CBC News داستان را دارد.

در حالی که جاستین ترودو برای دیدار با دیگر رهبران جهان آماده می شود، مدیر عامل اتاق بازرگانی و وزیر سابق دفاع ملی، برن بیتی می گوید که G7 کانادا را کشوری می بیند که گفتگوهای خوبی را انجام می دهد، اما ما حاضر نیستیم سهم عادلانه خود را تحمل کنیم. خجالت.' بحث می کند که چرا ترودو برای نشان دادن تعهد خود نیاز به مشارکت های امیدوارکننده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید