چرا بسیاری از کانادایی ها تصمیم می گیرند در خارج از کشور زندگی کنند؟


CTV News داستان دارد.
کامل کارامل توضیح می دهد که چرا داده ها نشان می دهد که برخی از کانادایی ها به دلیل عدم دسترسی به مسکن و مراقبت های بهداشتی تصمیم به ترک می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید