کانادا: مردی که زنی را در اتوبوس تورنتو به آتش کشید، از نظر کیفری مسئول شناخته شد


CTV News داستان دارد.
مردی که یک زن را در اتوبوس تورنتو به آتش کشید، از نظر جنایی مسئول مرگ او نیست. شان لیتونگ گزارش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید