داده ها نشان می دهد که دانشجویان خارجی در کانادا باعث عدم تطابق با بازار کار می شوند


CBC News داستان را دارد.

بر اساس تحلیل سی‌بی‌سی نیوز از داده‌های فدرال، جذب دانشجویان بین‌المللی کانادا به‌شدت به سمت پر کردن موقعیت‌های شغلی در برنامه‌های تجاری متمایل است، در حالی که برای پاسخگویی به تقاضای کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و مشاغل ماهر کار چندانی انجام نمی‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید