محیط زیست کانادا درباره آمدن تابستان گرم هشدار داد


CP24 داستان را دارد.
محیط زیست کانادا هشدار می دهد که تابستان امسال به ویژه در اکثر مناطق این کشور گرم خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیش بینی آژانس، دیو فیلیپس، کارشناس ارشد آب و هوا در Environment Canada به ما ملحق شده است.

دیدگاهتان را بنویسید