کانادا: پلیس مونترال از گاز اشک آور علیه معترضان حامی فلسطین در مک گیل استفاده کرد


CTV News داستان دارد.
Genevieve Beauchemin از دانشگاه مک گیل گزارش می دهد که پلیس با معترضانی که خود را در ساختمان مدرسه سنگر کرده اند، مقابله می کند.

دیدگاهتان را بنویسید